آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانانکلاس رباتیک برای کودکان

سیستم تکنیکی LEGO به دلیل مجموعه پیچیده و قدرتمندی از اجزای طراحی مکانیکی ، به عنوان ماده استاندارد برای طراحان رباتیک پذیرفته شده است. این واقعیت که در صورت لزوم قابلیت جداسازی و پیکربندی مجدد آ

read more