آموزش برنامه نویسی برای کودکان

آموزش برنامه نویسی برای کودکان

تایپ شده را به معنای تایپ قوی، ایستا، یا حتی گیج کننده تر، به معنای ساده تایپ شده استاتیک استفاده می کنند. بنابراین C را هم تایپ شده قوی و هم به صورت آموزش برنامه نویسی برای کودکان ضعیف، تایپ ای

read more

آموزش برنامه نویسی برای کودکان

در هر جهت از مطالعه، کودکان برنامه خود را آماده می کنند. برنامه آموزشی شامل موارد زیر است: کاربر پیشرفته دوره، مدرسه بلاگر، کار در استودیو عکس، توسعه وب آموزش برنامه نویسی برای کودکان سایت و موا

read moreکلاس رباتیک برای کودکان

سیستم تکنیکی LEGO به دلیل مجموعه پیچیده و قدرتمندی از اجزای طراحی مکانیکی ، به عنوان ماده استاندارد برای طراحان رباتیک پذیرفته شده است. این واقعیت که در صورت لزوم قابلیت جداسازی و پیکربندی مجدد آ

read more